Svatošová Hana

Mojí specializací je koučink s využitím technik NLP – neurolingvistického programování.

NLP je založeno na propojování vědomí a nevědomí, což umožňuje efektivně rozvíjet a posilovat vlastní potenciál, zbavit se škodlivých návyků a dosáhnout toho, co v životě skutečně chceme.

Neurolingvistické programování obohacuje klasický koučink o proces přeměny stávajících nebo vytváření nových vzorců myšlení, komunikace a chování, které nám mohou být v životě prospěšné.

Díky dlouholetým zkušenostem, získaným v práci s lidmi, v oblasti osobního rozvoje, mezilidských vztahů a individuálního vzdělávání, pomáhám lidem najít cestu k sobě samým, k objevení odpovědí na otázky týkající se osobního i profesního života, zdraví a vztahů.