ONLINE! BOZP: každoroční školení pro vedoucí zaměstnance

ONLINE! BOZP: každoroční školení pro vedoucí zaměstnance

Datum / čas
Date(s) - 21/01/2022
9:00 - 11:15

Místo konání
online


 

Pro koho je seminář určen? Pro podnikatele, kteří chtějí mít klidný spánek :-) Pokud máte víc jak 25 zaměstnanců, musíte mít firemního bezpečáka, nebo vám musí bezpečnost řešit externí odborník.

Pokud máte 0-25 zaměstnanců, můžete si bezpečnost práce řešit sami. Ovšem musíte být proškoleni externím odborníkem. A přesně tohle školení jsme pro vás připravili. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí vašeho podnikání – neznalost neomlouvá!

Účastí na semináři získáte osvědčení o proškolení osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a budete tak oprávněni jako proškolený vedoucí zaměstnanec školit dál svoje zaměstnance :-)

Obsah Samozřejmě probereme povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze Zákoníku práce.

Ale zaměříme se i na novinky, které nám přinesla „doba covidová“ – jako roušky nebo dezinfekce….  např. všude přítomná dezinfekce je nebezpečná chemická látka, kterou je dle bezpečnostního listu nutno uchovávat mimo dosah dětí.

Dezinfekce je také hořlavina 1. třídy nebezpečnosti, což znamená, že má bod vzplanutí do 21 °C.

No a mnoho dalšího :-)

Lektor Lektorem setkání bude naše dvorní bezpečačka Eva Obalilová ze společnosti ENVIPO team s.r.o.
Vystudovala Mendelovu univerzitu, fakultu agronomickou v Brně. Od roku 2008 je odborně způsobilou osobou podle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2010 úspěšně vykonala zkoušku a získala odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V roce 2012 založila společně s Ing. Jiřím Obalilem firmu ENVIPO team s.r.o., s předmětem činnosti komplexní služby a odborné poradenství v oblastech bezpečnosti práce a požární ochrany.
 

Kdy, kde, jak?

 

  • 8:45 – možnost připojení, vyzkoušení spojení (odkaz vám bude zaslán den před akcí)
  • 9:00 – 11:00 – BOZP: každoroční školení pro vedoucí zaměstnance, prostor pro dotazy z praxe

Rezervace: