Cyklus podzimní artefiletiky: Hranice a vnitřní prostor

Cyklus podzimní artefiletiky: Hranice a vnitřní prostor

2022út11říj9:00út12:009:00 - 12:00 Cyklus podzimní artefiletiky: Hranice a vnitřní prostorArteterapie spouští ozdravné procesy už samotným procesem tvoření, následné sdílení ve skupině, je pak další podpůrný proces k osobnímu růstu a duševní pohodě. Druhá ze série akcí, které podpořilo město Zlín. Je možné absolvovat všechny tři akce, ale i jen některou z nich. 

Podrobnosti

Přednáška je určená všem, které láká vyzkoušet různé arteterapeutické techniky. Artefiletika je expresivní, zážitkové, reflektivní a tvořivé pojetí seberozvoje. Artefiletice tedy jde zejména o emocionální zážitek a prožitek při výtvarném projevu, který nemusí zdaleka končit u pastelek, naopak… V rámci artefiletiky se pracuje se všemi možnými druhy materiálů, co si lze představit, a navíc používáme i práci s hlasem, hudbou, tanec a herectví.

Akce je realizována v rámci série 3 akcí na téma Cyklus podzimní artefiletiky, která je podpořena dotací z Fondu zdraví Statutárního města Zlína.

Je možné absolvovat všechny tři akce, ale i jen některou z nich. 

Co artefiletika přináší?

 • Cestu k sebepřijetí a sebelásce
 • Pochopení a zpracování našich náročných životních zkušeností, a to neinvazivní, kreativní formou
 • Zkvalitnění emočního prožívání – více se radujeme ze života a naopak umenšujeme bolavé emocionální výkyvy
 • Nárůst životní energie
 • Tvořivý čas s přesahem
 • Ženské sdílení, podporu a reflexi výtvorů i našeho jednání
 • Relax, čas pro sebe a ještě mnohem více…

Jinými slovy je artefiletika seberozvoj, co posouvá, hojí, ale hlavně i baví!

Daniela Dubčáková

Daniela je lektorka arteterapie a artefiletiky a v současnosti rozšiřuje své kompetence i na práci s tělem v podobě tanečních meditací Loona dance.

Vzdělání:

 • 2015 – 2019: Sebezkušenostní lekce pod vedením arteterapeutky Jany Vrchovské
 • 2019 – 2021: Systematický výcvik v artefiletice a arteterapii – vzdělávací instituce Cultio pod vedením PhDr. Mariany Štefančíkové, Ph.D.
 • 2021 – 2023: Frekventatka akreditovaného výcviku práce s tělem se zaměřením na pánevní dno v rámci instituce Loona Dance Academy, s.r.o.

Obsah

Na tomto setkání se nejdříve pustíme do netradiční práce se slovem, ze které si následně vybereme klíčový okamžik, který ztvárníme, a to takovým způsobem, který nám ukáže naše fungování s dalšími lidmi – jak si střežíme svůj prostor, nebo si naopak dovolujeme interakci, jestli překračujeme hranice druhých, nebo oni naše apod. Společně přijdeme na to, jak si své území zdravě vymezit a pracovat na naplnění svých potřeb. Práce na duševním zdraví navíc nekončí při tvorbě, ale pokračuje i při tzv. medicínském závěrečném kruhu – plná pozornost, podpora ostatních, sdílení prožitku hojí bolestivé zkušenosti a otvírá nové úhly pohledu na život náš i druhých.

Každá akce má následující harmonogram:

 • Seznámení se s oborem artefiletiky a arteterapie, způsoby a zásady práce, uvítací kruh (1 h)
 • Zadání tvorby, samotná práce (1 h)
 • Úklid, závěrečné sdílení – medicínský kruh (vysvětlení pravidel), informace o následné sebepéči po setkání, další možnosti péče o vlastní psychické zdraví i po setkání (1 h)

Organizace

Akce proběhne osobně v Naší Dílně ve Zlíně.

 • 8:45 – 9:00 – příchod, káva, přivítání
 • 9:00 – 12:00 – Hranice a vnitřní prostor
 • 12:00 – 12:15 – rozloučení, odchod

V ceně je zahrnut výklad lektora, materiál, drobné občerstvení pro účastníky akce, nájem a administrativní poplatek. Akce je dotována Statutárním městem Zlín.

Chci vědět víc