Workshop 1:1 se Zdenkou Barošovou

 

PRO KOHO?

Pro členky i pro veřejnost.
Zaměřeno na vaše podnikání v jakékoli fázi – pokud máte nápad, pokud podnikat začínáte, pokud už jste zkušená podnikatelka.
 

TÉMA?

Můžete mít konkrétní věc, kterou chcete řešit (nejčastěji to bývají otázky marketingu – web, cenotvorba, sociální sítě, canva, propagace apod.), ale taky můžete přijít „jen tak si o svém podnikání popovídat“ – ne každý má možnost s někým probrat, čím si není jistý, o čem uvažuje, s čím se pere… I sdílení a psychohygiena jsou pro podnikání důležité.
 

KDY, KDE, JAK?

Stačí se ozvat a domluvit si termín. Většinou nabídnu pondělí, úterý nebo pátek dopoledne. Na workshop 1:1 mám vyhrazeno 60 min, pokud se nedomluvíme jinak.
Ideální je, pokud se setkáme osobně ve Zlíně v Naší Dílně. Dáme si kafe a probereme vše, co je potřeba. Je možné se domluvit i na online podobě.
 

CENA?

Jedná se o placenou službu (členky mají slevu 25%, stejně jako na klubové akce). Příjem z workshopů 1:1 je použit výhradně na provoz Naší Dílny. Cena je 700Kč/hod. Pokud si workshop 1:1 rezervujete přes níže uvedený odkaz, obdržíte zálohovou fakturu. Pokud se domluvíme jakýmkoli jiným způsobem (emailem, telefonicky apod.), probíhá platba převodem až po workshopu 1:1, na základě vystavené faktury.
 

S KÝM?

Mgr. et Mgr. Zdenka Barošová, máma a podnikatelka, zakladatelka Klubu podnikatelek ze Zlínska.

Podnikatelkám, jejich příběhům, plánům a strategiím se věnuje více než 10 let. Od r. 2012 lektorovala ve společnosti Počítačová služba s.r.o. rekvalifikační kurzy Základy podnikání, v rámci kterých přednášela témata Obchodní komunikace, Obchodní etiketa, Time management, Základy marketingu, Marketing na sociálních sítích, Nové trendy v marketingu, Jak zpracovat podnikatelský záměr.

Před nástupem na mateřskou a posléze rodičovskou dovolenou pomohla se zpracováním desítek podnikatelských záměrů a proškolila stovky lidí ve Zlínském a Olomouckém kraji. Po skončení rodičovské dovolené už se do práce nevrátila a zatím pokračuje v činnostech, kterým se věnovala i během péče o dítě: vlastnímu podnikání, ve kterém působí jako konzultant společenské odpovědnosti a rozvoji Klubu podnikatelek, kde organizuje vzdělávací akce, poskytuje individuální konzultace a workshopy 1:1: a vytváří prostor pro setkávání podnikatelek regionu. 

MÁTE ZÁJEM O WORKSHOP 1:1?