Workshop 1:1

Občas si potřebujete o svém podnikání popovídat, a někdy potřebujete konkrétního odborníka. Od toho jsou tu naše workshopy 1:1. Jedná se o placenou službu. Mrkněte na naši nabídku: pokud není aktuálně vypsán žádný termín a není možnost si účast rezervovat, napište nám. Určitě neco vymyslíme. 

 

Zdenka Barošová

 

téma: zahájení podnikání, vydefinování produktu/služby, marketing, rozvoj podnikání

Více o konzultaci

Pro ty, kteří mají nápad a o podnikání přemýšlí. Taky pro ty, kteří jsou na začátku podnikání a chtějí se poradit o strategii, možnostech, kontaktech apod. Ale taky pro ty, kteří už podnikají a mají pocit stagnace, a chtějí si popovídat o možnostech rozvoje. 

Můžete mít konkrétní věc, kterou chcete řešit (nejčastěji to bývají otázky marketingu – web, cenotvorba, sociální sítě, canva, propagace apod.), ale taky můžete přijít „jen tak si o svém podnikání popovídat“ – ne každý má možnost s někým probrat, čím si není jistý, o čem uvažuje, s čím se pere… I sdílení a psychohygiena jsou pro podnikání důležité.

Více o Zdence

 

Mgr. et Mgr. Zdenka Barošová, zakladatelka Klubu podnikatelek ze Zlínska.

Podnikatelkám, jejich příběhům, plánům a strategiím se věnuje více než 10 let. Od r. 2012 lektorovala ve společnosti Počítačová služba s.r.o. rekvalifikační kurzy Základy podnikání, v rámci kterých přednášela témata Obchodní komunikace, Obchodní etiketa, Time management, Základy marketingu, Marketing na sociálních sítích, Nové trendy v marketingu, Jak zpracovat podnikatelský záměr.

Před nástupem na mateřskou a posléze rodičovskou dovolenou pomohla se zpracováním desítek podnikatelských záměrů a proškolila stovky lidí ve Zlínském a Olomouckém kraji.

Po skončení rodičovské dovolené už se do práce nevrátila a zatím pokračuje v činnostech, kterým se věnovala i během péče o dítě: vlastnímu podnikání, ve kterém působí jako konzultant společenské odpovědnosti a rozvoji Klubu podnikatelek, kde organizuje vzdělávací akce, poskytuje individuální konzultace a workshopy 1:1: a vytváří prostor pro setkávání podnikatelek regionu. 

Adéla Červinková

téma: placená reklama na sociálních sítích a PPC reklama (tj. Google Ads a Sklik), audit placených kampaní, strategie placených kampaní

Více o konzultaci

Jedná se o aktivity v rámci Meta Ads (reklamy na Facebooku, Instagramu, WhatsAppu a Messengeru), Google Ads, Sklik, případně další placené kanály, které ze strategie vyplynou. Vhodné pro ty, kteří investice do online reklamy teprve plánují, ale i pro ty co spravují kampaně nebo na za ně spravuje kampaně někdo jiný a oni chtějí jiný pohled na současný stav.

Můžeme společně namyslet optimální placenou strategii pro váš byznys (nevyhneme se také tématům jako co vytvářet za obsah, jaké úpravy by bylo dobré udělat na webu atp.), můžeme společně probrat vaše dosavadní aktivity a podívat se na jejich výkon a případně otestovat nové cesty kudy ke konverzi (nákupu či k zákazníkovi). Součástí může být také audit dosavadních aktivit nejen vašich, ale také agenturních.

Je dost možné, že už na první schůzce se mrknete na vaše kampaně – mějte s sebou tedy pro jistotu notebook a po ruce přihlašovací údaje. A pokud potřebujete, klidně si s sebou vezměte kolegu či kolegyni.

Více o Adéle

 

Mgr. Adéla Červinková, online marketing specialistka zaměřená na placené reklamy – především na
sociálních sítích, Googlu a Seznamu.

Má přes 10 let zkušeností s online marketingem a PPC reklamou nejdřív rámci agentury,
aktuálně jako freelancer. Má za sebou marketingové vzdělání (středoškolské i vysokoškolské).
Zkušenosti s vedením týmu, realizací workshopů i vzdělávání v rámci tématu na vysoké škole.

Aktuálně je na volné noze a spravuje své klienty s měsíčními obraty od několika desítek tisíc po
několik desítek milionů korun. Zaměřuje se primárně na klienty s českým, případně slovenským trhem,
ale má zkušenosti také s trhy jako je Polsko, Rumunsko a další.

Většina jejích klientů prodává produkty přes e-shop (cca 95 %) zbytek jsou B2B klienti nebo klienti
prodávající služby.

Pavla Kotyzová

téma: příprava efektivního vystoupení, posílení prezentačních dovedností, získání jistoty před chystaným vystoupením – minitrénink

Více o konzultaci

Pro vás, kteří máte před sebou vystoupení před několika lidmi nebo větším publikem, nebo i důležité jednání s jedním člověkem. Je vhodné také pro vás, kteří chcete úspěšně obhájit výsledky svojí práce nebo studia. Pro vás, kteří chcete promluvit na rodinné nebo firemní akci, a chcete, aby vaše vystoupení mělo kvalitní úroveň.

Můžete přijít s konkrétním obsahem prezentace, kterou chcete vyladit. Ale je možné zabývat se i obecnými pravidly prezentace, její přípravy, verbálního i neverbálního projevu, zvládnutí případné trémy, vhodný oděv, práce s publikem apod.

Více o Pavle

 

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., konzultant a lektor především v oblasti budování image firem a jednotlivců

Řadu let podporuje lidi v jejich rozvoji. Aby mohli řídit svůj život směrem k naplnění svojí vize, a ne jen reagovat na vnější okolnosti. Aby mohli snadněji prosadit ve společnosti nebo na trhu sebe jako vlastní značku, svoje myšlenky, svoje produkty. 

Pro svůj obor je atestována u České společnosti pro propagaci a public relations, dále je certifikovaným lektorem a konzultantem v oblasti manažerského rozvoje, absolventem tříletého britského projektu Training of Management Trainers. Absolvovala řadu dlouhodobých i kratších dalších odborných marketingových a seberozvojových kurzů.

Vystudovala obor marketingové komunikace na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Rigorózní práci obhájila na Fakultě masmédií Bratislavské vysoké školy práva, doktorský titul jí byl udělen na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Alžběta Vintrová

téma: texty na web, texty na sociální sítě, newslettery, blogy, copywritingové principy, obsahová strategie, popisky pro e-shopy

Více o konzultaci

Vhodné pro všechny, kdo chtějí dát textům v podnikání jiskru.

Podíváme se spolu, jak:

 • zlepšit a zefektivnit texty na webu
 • psát na sociální sítě, aby byly investicí, nikoli nákladem
 • efektivně využívat mailing a newslettery
 • sestavit obsahový plán nebo strategii
 • strukturovat popisky v e-shopech, aby zákazníky přiměly k nákupu

(za hodinu stihneme jen jednu z těchto oblastí)

Projdeme společně vaše stávající texty nebo promyslíme a naplánujeme, jak uchopit ty budoucí. I když se zaměříme na jednu oblast, promyslíme, také, jak ji napojit na ty ostatní, abyste každý text, který vytvoříte, využili na maximum.

Protože i kdybyste se na hlavu postavili, bez špičkových textů se v podnikání neobejdete.

Více o Alžbětě

 

Mgr. Alžběta Vintrová,copywriterka, korektorka, pravopisná apoštolka

Pracuje s texty ze všech stran.
Napíše nebo opraví vám texty, na kterých vám skutečně záleží.
Také vás ráda naučí všechno, co potřebujete, abyste si běžné texty dokázali napsat a opravit sami.

Řídí se čínským příslovím: „Dej člověku rybu a nasytíš ho na celý den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.“

Na Masarykově univerzitě vystudovala český jazyk a překladatelství, doplnila to marketingovou komunikací na Fakultě multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati.

Copywritingové mistrovství cizelovala pod dohledem Otty Bohuše ve Škole mistrů textu.

Na Facebooku a LinkedInu už několik šíří češtinářskou osvětu v projektu #pravopisnejednohubky.

Romana Pravdíková

téma: založení firmy, daňové povinnosti, vedení účetnictví

V rámci hodinové konzultace můžete dostat nejen rady a návody „co a jak“ a zjistit, jaké máte povinnosti a jak je plnit, ale taky se můžete přijít poradit a získat nezávislý názor. 

Více o konzultaci

Účetní s těmi, kteří chtějí začít podnikat, nebo s těmi, kteří už podnikají, řeší širokou škálu témat. Co se na konzultacích řeší nejčastěji?

Založení firmy:

 • Volba právní formy (živnost, s.r.o., a.s. atd.)
 • Registrace firmy na příslušných úřadech
 • Daňová registrace
 • Získání živnostenského oprávnění (pokud je nutné)
 • Zřízení firemního bankovního účtu
 • Povinnosti vedení účetnictví

Daňové povinnosti:

 • Evidování a odvádění daní z příjmů (DPFO) a daně z přidané hodnoty (DPH)
 • Vedení daňové evidence
 • Zpracování daňových přiznání
 • Plnění oznamovací povinnosti
 • Komunikace s daňovým úřadem

Účetnictví:

 • Vedení účetních knih (jednoduché účetnictví, podvojné účetnictví)
 • Fakturace
 • Mzdové účetnictví
 • Inventarizace
 • Uzavírání účetních období
 • Zpracování účetních závěrek
Více o Romaně

 

Romana Pravdíková, účetní

Vystudovala SEŠ ve Zlíně, poté pracovala na pozici fakturantky, personalistky, mzdové účetní, účetní.

Před nástupem na mateřskou dovolenou začala podnikat jako účetní a finanční poradce a od roku 2007 se již plně věnuje jen podnikání.

Má ve svém portfoliu několik desítek klientů z řad OSVČ i s.r.o., každý rok se vracejí i ti, kterým stačí  „udělat papíry jednou za rok“.

Práce účetní zahrnuje několik klíčových úkolů, které jsou důležité pro správný chod finanční agendy firmy, živnostníka nebo společnosti, jako např.:

vedení účetního systému, vedení mzdové agendy, evidence daňových dokladů, fakturace, příprava daňových přiznání, komunikace s klienty, úřady…

Náplň práce účetní může být různorodá a závisí na velikosti a specializaci firmy.

MÁTE ZÁJEM O WORKSHOP 1:1?

Vyberte si z volných termínů u konkrétního konzultanta. Po rezervaci termínu obdržíte zálohovou fakturu, po zaplacení vám automaticky bude doručen doklad a počítáme s vámi.

Na workshop 1:1 se nemusíte nijak připravovat. Pokud máte, vezměte si s sebou podklady k tomu, o čem chcete mluvit a co chcete řešit (např. poznámky, myšlenkové mapy, notebook s přístupy na web, sociální sítě apod.).  

Workshopy 1:1 probíhají v Naší dílně ve Zlíně. Konzultace trvá 60 min. Dáme si dobrou kávu nebo čaj a probereme vše, co je potřeba :-)