Dubčáková Daniela

“Podnikám v oblasti artefiletiky/arteterapie, což je seberozvoj pomocí malby, modelování, tance, zpěvu apod. Artefiletika se zaměřuje na prožitek v procesu tvorby a na následné sdílení, dokonalé provedení není třeba :-)”

Co je to artefiletika? :)

Artefiletika je expresivní, zážitkové, reflektivní a tvořivé pojetí seberozvoje.

Artefiletice tedy jde zejména o emocionální zážitek a prožitek při výtvarném projevu, který nemusí zdaleka končit u pastelek, naopak… V rámci artefiletiky se pracuje se všemi možnými druhy materiálů, co si lze představit, a navíc používáme i práci s hlasem, hudbou, tanec a herectví.

Nezaměřujeme se však na estetiku, není se třeba bát, čím méně se soustředíme na kvalitu provedení, tím lépe. Jinými slovy, čím méně „umíme kreslit“, tím je to lepší. Jde o naše vnitřní procesy a cestu sebepoznání, ne o nakreslení Mony Lisy.:)

Právě díky specifickému procesu tvorby můžeme dojít významnému sebepoznání a pochopení našich vnějších a vnitřních vzorců fungování.

Štětce, tanec, zpěv, hlína i výsledná dílka jsou tu jen mostem do našeho vniřního světa. Jsou to prostředky, kterými můžeme barevné na bílém zachytit naše zkušenosti, přání, pocity i potřeby, o kterých mnohdy samy nevíme, nebo se je bojíme říct nahlas.

Co artefiletika přináší?

 • Cestu k sebepřijetí a sebelásce
 • Pochopení a zpracování našich náročných životních zkušeností, a to neinvazivní, kreativní formou
 • Zkvalitnění emočního prožívání – více se radujeme ze života a naopak umenšujeme bolavé emocionální výkyvy
 • Nárůst životní energie
 • Tvořivý čas s přesahem
 • Ženské sdílení, podporu a reflexi výtvorů i našeho jednání
 • Relax, čas pro sebe a ještě mnohem více…

Jinými slovy je artefiletika seberozvoj, co posouvá, hojí, ale hlavně i baví! :)

Jaké možnosti spolupráce nabízím?

Soustřeďuji se zejména na ženské skupiny o 4 až 7 členkách, nabízím však v případě zájmu i možnost individuálních setkání.

Jaké jsou výhody obou možností?

Individuální setkání dává klientce možnost mé intenzivní pozornosti pouze směrem k ní a její tvorbě spolu s větším prostorem na sdílení a reflexi. 

Skupina pak nabízí své dary v podobě vzájemné reflexe tvorby, sdílení emocí v bezpečném kruhu žen, pochopení a podpory od dalších žen – tvoření si tzv. záchranné sesterské sítě, která člověka podrží, když je potřeba.

Ne nadarmo se říká, že sdílený smutek je poloviční a sdílená radost dvojnásobná… a v kruhu žen to platí několikanásobně. :)

Pro koho artefiletika je?

 • Pro ženy, které na sobě chtějí kontinuálně pracovat, přejí si se více poznat a rozvíjet svůj potenciál, rády podpoří i další ženy na jejich cestě a současně respektují jejich jinakost a svobodnou volbu.
 • Artefiletika je k dispozici pro ženy, které si uvědomují, že jsou tvořitelkami vlastního života a ví také, že nikdo jiný není odpovědný za jejich emoce a rozhodnutí… Tento poslední bod je klíčový, protože artefiletika nabízí pouze reflexi, návrhy možných řešení a neudílí konečné rady, nelinkuje cestu přímo, ale ponechává prostor ženě se sama o sobě a svých krocích rozhodovat.

Pro koho artefiletika není?

 • Jak již bylo nastíněno výše, tento obor nemá místo pro ženy, které ze svých nesnází obviňují druhé a nepřijímají představu, že svou realitu si tvoříme my samy.
 • Nemohu přijmout ženy se stanovenou diagnózou duševní poruchy.
 • Pro ženy, které na to „nemají čas“ :)