Vítej v klubovně pro členky

Záznamy z akcí ke shlédnutí

2021_11_23 – JAK NEVYHOŘET A PEČOVAT O SEBE (Zdenka Barošová) (2:37:56)

2021_11_19 – OSOBNÍ VIZE V MYŠLENKOVÝCH MAPÁCH (Věra Stojarová) (1:46:42)

Knihy a časopisy k zapůjčení

Knihy a časopisy je možné zapůjčit na akcích Klubu, nebo po domluvě. Předání probíhá v Naší Dílně ve Zlíně.
Výpůjční doba je 1 měsíc. Knihy jsou řazeny dle jména autora. 

AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ: Business plán (pracovní sešit)
AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ: Ekonomika, daně a účetnictví (pracovní sešit)
AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ: Já a mé možnosti (pracovní sešit)
AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ: Kompetence pro inovace 2: Ochrana duševního vlastnictví 
AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ: Krok za krokem (pracovní sešit)
AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ: Rovné příležitosti v podnikání (pracovní sešit)
AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ: Marketing, analýza trhu (pracovní sešit)
AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ: Marketingová strategie při zahájení OSVČ (pracovní sešit)
AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ: Trhy a zákazníci (pracovní sešit)
AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ: Rovné příležitosti v podnikání (pracovní sešit)
BAŤA, T.: Zámožnost všem (Pavel Krejčíř: 2015) 
BEDNÁRIKOVÁ, D.: Příklady dobré praxe aneb Sociální podnikání v České republice i zahraničí (2012)
GIBSON, A.: Podnikavá hlava – Vylaďte svou mysl na nejvyšší business level (BIZBOOKS: 2016)
JOHN, V.: Jak podnikat bez rizika – Odhalená pravda o rizicích podnikání (Meriglobe Business Academy: 2016)
KURKOVÁ, G., FRANCOVÁ, P.: Manuál: Jak založit sociální podnik (2012)
NORBEKOV, M.: Zkušenost hlupáka aneb Klíč k prozření, jak se zbavit brýlí (J. Holík: 2014)
Průzkum trhu, konkurence (pracovní sešit)
Přechod NNO k finanční nezávislosti: HAŠKOVÁ, R.: Plánování nákladů a výnosů
Přechod NNO k finanční nezávislosti: HAŠKOVÁ, R.: Podnikatelský plán
Přechod NNO k finanční nezávislosti: HAŠKOVÁ, R.: Udržitelnost sociálního podniku
Přechod NNO k finanční nezávislosti: KEGLEROVÁ, R.: Formy podnikání
Přechod NNO k finanční nezávislosti: JANIŠOVÁ, B.: Reklama a marketing
Přechod NNO k finanční nezávislosti: JANIŠOVÁ, B.: SWOT analýza
Přechod NNO k finanční nezávislosti: KEGLEROVÁ, R.: Pracovní právo
Přechod NNO k finanční nezávislosti: KEGLEROVÁ, R.: Sociální podnikání
SINEK, S.: Začněte s PROČ (Zoner Press: 2013)

Výše uvedené knihy jsou zapůjčovány z majetku Klubu.

 

DOMBROVSKÁ M., NOVOTNÁ B.: Kreativní diář – Vytvořte si diář na míru (Grada: 2016)
DYTRT, Z. a kol.: Ženy a management (Bizbooks: 2014)
FÖRSTER L., KUFNER S.: Moderní Business English (Grada: 2012)
GORDON-SMITH Rostya, STAŇKOVÁ Věra: Jak úspěšně s kůží na trh (iNSiGNiS: 2010)
HARKINS Phil, HOLLIHAN Keith: Každý zvítězí – Inspirace z pozadí příběhu společnosti REMAX (ABC Develop s.r.o.: 2009)
HOŠEK Václav: Psychologie odolnosti (Nakladatelství Karolinum: 2003)
KHELEROVÁ Vladimíra: Komunikační a obchodní dovednosti manažera (Grada: 2010)
kolektiv autorů: Manažerská etika IX. díl (GEORG Žilina: 2010)
kolektiv autorů: Manažerská etika X. díl (GEORG Žilina: 2011)
POKLUDA Zdeněk: Baťa v kostce (Kniha Zlin: 2013)
SHARMA, Robin S.: Umění vést – Osm rituálů vizionářských vůdců podle Mnicha, který prodal své ferrari (Rybka Publishers: 2014)
ŠINDLEROVÁ I., KRCHOVÁ A.: Průvodce světem (ne)praktické ženy (EKS: 2015)
TOMANCOVÁ Lucie: Etika v podnikání (GEORG Žilina: 2011)

Výše uvedené knihy jsou zapůjčovány ze soukromého fondu Zdenky Barošové.