Naše Dílna

Zálešná I 4057, Zlín

přízemí bytového domu „Drofa“

Learn More

Události v tomto místě

červen

2023út06črv9:00út12:00Pro kohoveřejnost ŠtítekseberozvojVliv ženské cykličnosti na vztahy a komunikaci v nichPro všechny ženy, které hledají cesty jak laskavě a s respektem komunikovat své potřeby, chtějí umět efektivně zvládat konflikty a prohlubovat svoji emoční inteligenci pro spokojenost v rodinných i pracovních vztazích. To vše s ohledem na dary i výzvy jednotlivých fází ženské cykličnosti.